Sayfa

Şartlar ve Koşullar

Birharika Digital Medya Ajansı, bu "Genel Servis Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle www.birharika.com adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur.

Birharika Digital Medya Ajansı, "Genel Servis Şartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Genel Servis Şartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Birharika Digital Medya Ajansı servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Genel Servis Şartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Birharika Digital Medya Ajansı, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Birharika Digital Medya Ajansı'i sorumlu tutamazlar.

Birharika Digital Medya Ajansı, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Birharika Digital Medya Ajansı servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER
Aşağıdaki aktivitelerin Birharika Digital Medya Ajansı servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Birharika Digital Medya Ajansı, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

KULLANIMI YASAK OLAN SCRİPTLER
Müşteri aldığı alan içerisinde bulunduğu sunucunun çalışmasını ,işleyişini, hızını etkileyecek script, kod ve türevlerini bilerek veya bilmeyerek kullanamaz. Eğer Birharika Digital Medya Ajansı bu gibi bir durumu tespit ederse zaman geçirmeksizin kesinti ve sorun yaratan siteyi durdurma hakkına sahiptir. Site veya kod durdurulduktan sonra müşteriye haber verilir ve sorun yaratan kodlar sistemden temizlenene dek site tekrar aktif edilmez. Birharika Digital Medya Ajansı sunucularında, genelde bu tip sorunları her zaman çıkaran SÖZLÜK, TOPLIST, DOSYA PAYLAŞIM SCRİPTLERİ, VİDEO PAYLAŞIM SCRİPTLERİ, DİĞER PAYLAŞIM SCRİPTLERİ kesinlikle yayınlanamaz. Bunların yanısıra  mp3, adult, warez scriptlerinin ve shoutbox gibi chat eklentilerinin kullanımı da yasaktır. Birharika Digital Medya Ajansı bu scriptlerin kullanıldığını tesbit ettiğinde hesabı askıya alma veya kapatma hakkına sahiptir. Birharika Digital Medya Ajansı sunucularında lisanssız her türlü script kullanımı yasaktır.

SPAM GÖNDERİMİ
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Birharika Digital Medya Ajansı'na olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Birharika Digital Medya Ajansı sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

Birharika Digital Medya Ajansı'ten SMTP hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Birharika Digital Medya Ajansı'ten SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
Birharika Digital Medya Ajansı servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
Birharika Digital Medya Ajansı servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

SUNUCU KAYNAKLARININ AÞIRI KULLANIMI
Birharika Digital Medya Ajansı sunucularında barındırılan sitelerin sunucu kaynaklarını kullanımını kontrol eder. Sitelerin sunucu kaynaklarını, sunucu işleyişini aksatacak oranda kullanması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda Birharika Digital Medya Ajansı site sahiplerini 1 kez sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için site sahibini uyaracaktır. Bu uyarıdan sonra gerekli düzenlemeleri yapmayan siteler süresiz olarak Birharika Digital Medya Ajansı tarafından kapatılabilir. Bu durumdan doğacak mağduriyetlerde hiçbir şekilde Birharika Digital Medya Ajansı'nı sorumlu tutamazlar. Bu gibi durumlarda hesaplar tamamen silinebilir ve site sahipleri hiçbir maddi ve manevi hak iddia edemezler. Bu gibi durumlarda kesinlikle hesap sahibine ücret geri ödemesi tamamı yada kalan hizmet süresini kapsayan kısmi olarak söz konusu değildir.

DİĞER BİLGİSAYAR veya ADLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, Birharika Digital Medya Ajansı ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVTELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

DİĞER AKTİVİTELER
Birharika Digital Medya Ajansı çalışanlarına, firma itibarına, kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar, hakaretler. Bu tarz davranış sergileyen site sahiplerinin hesaplarını geçici olarak kapatma, tamamen silme haklarına Birharika Digital Medya Ajansı sahiptir. Bu gibi durumlarda kesinlikle hesap sahibine ücret geri ödemesi tamamı yada kalan hizmet süresini kapsayan kısmi olarak söz konusu değildir.

Birharika Digital Medya Ajansı, sağladığı servis içerisinde bulunan kullanıcı verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, email ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Birharika Digital Medya Ajansı yedekleme garantisi vermemektedir. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri kullanıcıya aittir.

Birharika Digital Medya Ajansı sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Birharika Digital Medya Ajansı kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Birharika Digital Medya Ajansı'nın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için iptal edebilir. Birharika Digital Medya Ajansı hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri ögrendiğinden itibaren kullanıcıya haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtildiği üzere, Birharika Digital Medya Ajansı servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.
Birharika Digital Medya Ajansı, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Birharika Digital Medya Ajansı, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Birharika Digital Medya Ajansı, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Birharika Digital Medya Ajansı'ı, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Birharika Digital Medya Ajansı servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Birharika Digital Medya Ajansı'ten hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Birharika Digital Medya Ajansı'nın alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazminatı talebinde bulunamazlar.